Politi dating dk

Men når det handler om antallet af kvinder i politiet er vore nabolande mod nord stukket af.

Her følges Danmark i stedet med Tyskland – i begge lande udgør kvinder godt en sjettedel af de politiuddannede. Jeg har endnu aldrig hørt en forklaring, som reelt kortlagde, hvorfor vi er mere tyskere end skandinaver på det her område.

politi dating dk-86politi dating dk-42politi dating dk-55politi dating dk-54

Du kan også blive klogere på livet som livvagt, politiet på Færøerne, og Folkemødet, mobning fra en leder, pornopoliti og meget andet....

Nærheden er gået fløjten, og den skal retur, lød det.

Men hvad er en lokalpolitistation, hvad skal der til, og kan dansk politi overhovedet overkomme det lokale politiarbejde i en tid, hvor flere taler om nærkollaps?

Private stiller tusindvis af overvågningskameraer til rådighed for politiet Nyt register gør det lettere for politiet at benytte private overvågningskameraer...

Politiet har alle dage haft en forkærlighed for Ford.

Leave a Reply